Nabídka prací

Nabízíme Vám provedení těchto prací a služeb:

 • Výkopy pro základy rodinných domů
 • Výkopy sklepů
 • Výkopy pro bazény, čističky odpadních vod a jímky
 • Provedení kompletních inženýrských sítí: kanalizace, vodovody, plynovod, elektrické rozvody vč. osvětlení
 • Pokládka dlažeb a chodníků
 • Demoliční práce – bourání domů a objektů
 • Dokončovací práce, terénní úpravy
 • Zhotovení příjezdových cest a podkladů
 • Zhotovení nových štěrkových cest a renovace cest v havarijním stavu, vč. asfaltových povrchů
 • Úpravy terénů, zahrad, pozemků, lesních a polních cest
 • Drenáže půdy
 • Čištění vodních toků i stok
 • Ostatní výkopové a zemní práce dle požadavků investora
 • Odvoz stavební suti a komunálního odpadu
 • Převoz zeminy, štěrku, písku, betonu a jiných materiálů
 • Zhotovení základových desek pro rodinné domy, haly apod.