Nabídka pozemků

 

Nabídka pozemků k prodeji nebo k pronájmu:1. Lokalita K Chroustovu – pozemky č. 1-25

Lokalita se nachází na severním okraji obce Valeč, katastrální území Valeč u Hrotovic. Od obce je oddělena státní silnicí II/351.

Dle platného územního plánu obce Valeč je tato plocha vymezena jako smíšená obytná – venkovská a je určena pro umístění vzájemně se nerušících objektů pro podnikání s možností bydlení. K pozemkům jsou realizovány inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, elektřina, kabelový internet) a vybudovány nové asfaltové komunikace s veřejným osvětlením. Dopravní napojení lokality je z komunikace Valeč – Chroustov.

2. Pozemek č. 26 – je součástí plochy pro smíšenou obytnou výstavbu, napojení na komunikaci Valeč – Chroustov, na pozemku je instalovaná přípojka elektřiny, přípojení na vodovod a splaškovou kanalizaci je v dosahu 10 m.

3. Pozemek č. 27 – těsně přiléhá k lokalitě smíšené obytné výstavby, možné využití pro zemědělské nebo hospodářské účely, např. chov koní.

Bližší informace na tel. 608 624 140.

 

Soupis pozemků k prodeji / pronájmu: